Copyright 2018 - Copyright © 2017 Pejabat Pendaftar

TAHUN : 1998

1. SPP Bil. 1/98 (5/3/98) : Penggunaan Kad Perakam Waktu

2. PP Bil. 1/98 (22/7/98) : Pakaian Semasa Bekerja

3. PP Bil. 2/98 (25/8/98) : Masa Rehat Minum Pagi

           

TAHUN : 1999

1. PP Bil. 1/99 (6/4/99) : Kelayakan dan Kelulusan Mengambil Cuti Rehat

2. PP Bil. 2/99 (16/7/99) : Khidmat Kaunseling Untuk Kakitangan

3. PP Bil. 3/99 (21/7/99) : Hari Keluarga BKKU

4. PP Bil. 4/99 (22/7/99) : Rawatan Kesihatan & Perubatan Doktor Pakar

5. PP Bil. 5/99 (9/12/99) : Langkah Mengawal Perbelanjaan Universiti

6. PP Bil. 6/99 (10/12/99) : Persediaan Menghadapi Pepijat Alaf Y2K

 

TAHUN : 2000

1.  PP Bil. 1/2000 (5/1/2000) : Hukuman Ke Atas Kesalahan Lalu Lintas Dalam Kampus

2.  PP Bil. 2/2000 (20/1/2000) : Pengagihan Kawasan Meletak Kenderaan

3.  PP Bil. 2/2000 (11/2/2000) : Hari Rehat Sabtu

4.  PP Bil. 3/2000 (4/4/2000) : Sistem Saluran Aduan Dalaman (SAD) Peringkat Universiti

5.  PP Bil. 4/2000 (19/6/2000) : Sistem Meletak Kenderaan Dalam Kampus

6.  PP Bil. 5/2000 (18/8/2000) : Nama Rasmi Universiti

7.  PP Bil. 6/2000 (28/8/2000) : Penggunaan Laluan Masuk Anjung Bangunan Canselori Oleh Pelajar-Pelajar

8.  PP Bil. 7/2000 (18/9/2000) : Pungutan Derma/Sumbangan

9.  PP Bil. 8/2000 (18/9/2000) : Kampus Sebagai Kawasan Bebas Rokok

10. PP Bil. 9/2000 (7/11/2000) : Penganjuran Aktiviti dan Majlis Dalam Kampus

11. PP Bil. 10/2000 (16/11/2000) : Penggunaan Bilik-Bilik Kuliah

12. PP Bil. 11/2000 (7/12/2000) : Cuti Hari Raya

 

TAHUN : 2001

1. PP Bil. 1/2001 (1/3/2001) : Pemakaian Kad Kakitangan/Kad Pelajar Dalam Kawasan Kampus

2. PP Bil. 2/2001 (5/6/2001) : Nama-Nama baru Bangunan Kolej Kediaman

3. PP Bil. 3/2001 (3/8/2001) : Penglibatan Kakitangan Dalam Politik

4. PP Bil. 4/2001 (30/11/2001) : Cuti Hari Raya

 

TAHUN : 2002

1. SPP Bil. 5/2002 (9/5/2002) : Cuti Rehat Bagi Pegawai/Kakitangan Yang Bertaraf Kontrak, Cuti Rehat Bagi Kakitangan Akademik dan Cuti Rehat Bagi Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Ijazah Lanjutan Secara Sepenuh Masa

2. PP Bil. 6/2002 (20/6/2002) : Pemakaian Nama Kampus Universiti Pendidikan Sultan Idris

3. SPP Bil. 7/2002 (18/6/2002) : Panduan Penyelenggaraan Urusan Penanggungan Kerja

4. SPP Bil. 8/2002 (17/7/2002) : Tempahan Minum Bagi Mesyuarat

5. SPP Bil. 9/2002 (20/8/2002) : Cuti Gantian Kerana Bertugas Pada Hari Sabtu Minggu Pertama dan Ketiga Kepada Pensyarah-Pensyarah Yang Terlibat Mengajar di Pusat Pengajian Siswazah

6. SPP Bil. 10/2002 (23/8/2002) : Pemantauan Penggunaan Telefon Untuk Kegunaan Peribadi

7. SPP Bil. 11/2002 (11/10/2002) : Penyertaan Staf di Dalam Kursus

8. SPP Bil. 12/2002 (14/10/2002) : Pengambilan Cuti Rehat Ketua dan Timbalan Ketua Pusat Tanggungjawab

9. SPP Bil. 13/2002 (12/11/2002) : Cuti Hari Raya Aidil Fitri

 

TAHUN : 2003

1.  SPP Bil. 1/2003 (2/4/2003) : Garis Panduan Pertukaran Dalaman dan Pelaksanaan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB)

2.  Pindaan SPP Bil. 1/2003 (7/4/2003)

3. SPP Bil. 2/2003 (23/9/2003) : Kawalan Kepada Dokumen Sulit Agensi

4. SPP Bil. 3/2003 (13/10/2003) : Permohonan Menganjurkan dan Menghadiri Kursus & Persidangan di UPSI

5. SPP Bil. 4/2003 (6/11/2003) : Cuti Hari Raya Aidilfitri

 

TAHUN : 2004

1. SPP Bil. 1/2004 (19/1/2004) : Pindaan Hari Rehat Sabtu

2. SPP Bil. 2/2004 (3/6/2004) : Guti Gantian

3. SPP Bil. 3/2004 (2/11/2004) : Pindaan Hari Rehat Sabtu

4. SPP Bil. 4/2004 (6/12/2004) : Pakaian Batik dan Baju Melayu Bagi Pegawai Awam di Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak

5. SPP Bil. 5/2004 (19/2/2004) : Penggunaan Kepala Surat (Letterhead) Rasmi Universiti

 

TAHUN : 2005

1. SPP Bil. 1/2005 (11/1/2005) : Pindaan Hari Rehat Sabtu

2. SPP Bil. 2/2005 (15/3/2005) : Had Kelulusan Tuntutan Bayaran Balik Perbelanjaan Perubatan Untuk Kelulusan Mesyuarat Pengurusan Eksekutif (MPE)

3. SPP Bil. 3/2005 (23/6/2005) : Pelaksanaan Lima (5) Hari Bekerja Seminggu

4. SPP Bil. 4/2005 (22/7/2005) : Jadual Waktu Rehat Anjal Untuk Petugas Kaunter Berikutan Pelaksanaan Lima (5) Hari Bekerja Seminggu

5. SPP Bil. 5/2005 (30/9/2005) : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan (5/10/2005 – 4/11/2005)

 

TAHUN : 2006

1. SPP Bil. 1/2006 (12/9/2006) : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan 1427

2. SPP Bil. 2/2006 (12/9/2006) : Pemakaian Logo Kualiti Dalam Semua Urusan Surat Menyurat Universiti

3. SPP Bil. 3/2006 (3/10/2006) : Cuti Hari Raya Aidilfitri 2006

 

TAHUN : 2007

1. SPP Bil. 1/2007 (21/5/2007) :Pakaian Semasa Bekerja

2. SPP Bil. 2/2007 (10/9/2007) : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan (13 September - 12 Oktober 2007)

 

TAHUN : 2008

1. SPP Bil. 1/2008 (02/01/2008) : Tindakan Dan Amaran Pentadbiran Terhadap Pegawai Berprestasi Rendah Dan Pegawai Bermasalah

2. SPP Bil. 2/2008 (05/01/2009) : Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan : Peraturan Melaporkan Aduan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyiasatan

3. SPP Bil. 3/2008 (05/01/2009) :Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Di Pejabat

4. SPP Bil. 4/2008 (05/01/2009) : Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan : Mengendalikan Gangguan Seksual Di Tempat Kerja

5. SPP Bil. 5/2008 (16/05/2008) : Peraturan Kawalan Kunci Keselamatan

6. SPP Bil. 6/2008 (25/08/2008) : Syarat Pemilihan Pusat Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)

7. SPP Bil. 7/2008 (02/09/2008) : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

 

TAHUN 2009

1. SPP Bil. 1/2009 (26/02/2009) : Peraturan Menanggung Tugas Bagi Kakitangan Akademik Yang Memegang Jawatan Pentadbiran

2. SPP Bil. 2/2009 (10/02/2009) : ”Time Off”

3. SPP Bil. 3/2009 (10/02/2009) : Cuti Gantian Kerana Bertugas Pada Hari Sabtu Untuk Pensyarah-pensyarah Yang Terlibat Mengajar Di Institut Pengajian Siswazah

4. SPP Bil. 4/2009 (18 Jun 2009) : Peraturan Mengetik Kad Perakam Waktu (Kad Pekerja) Bagi Kakitangan UPSI

5. SPP Bil. 5/2009 : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

 

TAHUN 2010

1. SPP Bil. 1/2010 (15 Februari 2010) : Garis Panduan Pelaksanaan Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja 

2. SPP Bil. 2/2010 (13 Mei 2010) : Cuti Gantian Kakitangan Bukan Akademik Kumpulan Pengurusan Dan Profesional

3. SPP UPSI BIL. 3 TAHUN 2010 (15 Februari 2010) (BATAL) : Garis Panduan Kelayakan Tuntutan Elaun Makan/ Harian Dan Bayaran Lebih Masa Semasa Menjalankan Tugas Rasmi Di Luar Pejabat 

4. SPP Bil. 4/2010 (6 Ogos 2010) :  Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

 

TAHUN 2011

1. SPP Bil. 1/2011 (17 Januari 2011) : Waktu Bekerja Kakitangan Akademik

2. SPP Bil. 2/2011 (25 Januari 2011) : Pematuhan Peraturan Cuti Kakitangan

3. SPP Bil. 3/2011 (25 April 2011) : Garis Panduan Pemberian Elaun Motosikal Kepada Pengawal Keselamatan Dan Pembantu Am Pejabat

4. SPP Bil. 4/2011 (4 Mei 2011) : Kemudahan Cuti Bersalin Dan Cuti Isteri Bersalin Bagi Tutor (DA41)

5. SPP Bil. 5/2011 (1 Jun 2011) : Syarat Dalaman Bagi Pengesahan Dalam Jawatan Kakitangan UPSI

6. SPP Bil. 6/2011 (4 Julai 2011) : Kemudahan Cuti Bersalin Dan Cuti Isteri Bersalin Bagi Tutor (DA41)

7. SPP Bil. 7/2011 (11 Julai 2011) : Garis Panduan Pelaksanaan Penolakan Cuti Rehat Secara Automatik Bagi Kehadiran Yang Tiada Rekod Masuk Dan Keluar

8. SPP Bil. 8/2011 (30 Julai 2011) : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

9. SPP Bil. 9/2011 (21 September 2011) : Kemudahan Kad Nama (Business Card)

10.SPP Bil. 10/2011 (01 November 2011) : Pindaan Pelaksanaan Kemudahan Kad Nama (Business Card)

 

TAHUN 2012

1. SPP Bil. 1/2012 (05 Januari 2012) : Cuti Gantian Kakitangan Akademik Bertugas Mengajar Pada Hari Sabtu

2. SPP Bil. 2/2012 (19 Julai 2012) : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

3. SPP Bil. 3/2012 (14 Disember 2012) : Garis Panduan Pengurusan Dan Pentadbiran Fakulti

 

TAHUN 2013

1. SPP Bil. 1/2013 (11 Januari 2013) : Pindaan Garis Panduan Pelaksanaan Penolakan Cuti Rehat Secara Automatik Bagi Kehadiran Yang Tiada Rekod Masuk Dan Keluar

2. SPP Bil. 2/2013 (1 Februari 2013) : Syarat-syarat Pengesahan Dalam Jawatan Kakitangan UPSI

3. SPP Bil. 3/2013 (1 April 2013) : Garis Panduan Mengenai Peraturan Berkaitan Penerimaan Sijil Sakit Swasta Untuk Tujuan Kemudahan Cuti Sakit Di Bawah Perintah Am 15 Bab C – Sijil Sakit Doktor Swasta

 

TAHUN 2014

 

TAHUN 2015

 1. SPP Bil. 1/2015 (04 Februari 2015) : Garis Panduan Kemudahan Perubaan (Sara Ubat) Kakitangan UPSI

 

TAHUN 2016

1. SPP Bil. 1/2016

2. SPP Bil. 2/2016 (19 Oktober 2016) : Pemakaian Kad Kakitangan / Pelajar Di Dalam Kawasan Kampus

 

TAHUN 2017

 1. SPP Bil. 1/2017 (11 Mei 2017) : Penstrukturan Semula Struktur Organisasi UPSI

 

TAHUN 2018

mohe logo baru  logo soaring upwards and new arrow OUTLINE   logo rasmi 20 tahun

Who's Online

Kami mempunyai 48 pengunjung dan tiada ahli dalam talian

Kemaskini terakhir [date] © Hakcipta 2016 Universiti Pendidikan Sultan Idris
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 0-4595429  

[Dasar Privasi] [Dasar Keselamatan] [Penafian] 

 

LOGO MS ISO 90012008

Hubungi Kami

Pejabat Pendaftar,
Aras 1, Bangunan Canselori
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim,
Perak, Malaysia

Tel: 05 450 6444
Fax: 05 459 5429
E-mail : pendaftar@upsi.edu.my